Kiedy biegasz za myślami, jesteś jak pies goniący za patykiem - za każdym razem,
kiedy patyk zostanie rzucony, biegniesz za nim. Zamiast tego bądź jak lew,
który zamiast gonić za patykiem patrzy na tego, kto go rzuca. Lwu rzuca się patyk tylko raz.
                                                                                                                Milarepa